MYRA – Communication Design Agency

Bülent Gürcihan

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Ruhsal Yaşam Web Portalı

3Gen Grup

E-Journal of Cardiovascular Medicine

Deniz Arslan

Durham Capital

Gümüşlük Classical Music Festival