StucDeal

The Journal of Turkish Family Physician

MYRA – Communication Design Agency

Bülent Gürcihan

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Gymistanbul

Medikal Akademi

Ruhsal Yaşam Web Portalı

3Gen Grup

E-Journal of Cardiovascular Medicine

Deniz Arslan

Gümüşlük Classical Music Festival